കിഡ്നിയുടെ ഉള്ളില്‍ ഇരിക്കുന്ന കല്ലുകള്‍ പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ കാണിക്കണമെന്നില്ല. ഈ കല്ലുകള്‍ കിഡ്നിയില്‍ നിന്നും മൂത്രസഞ്ചി വരെ പോവുന്ന യുരീറ്റര്‍ കുഴലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുറിവുകളാണ് ശക്തമായ വേദനയായി രോഗി അനുഭവിക്കുന്നത്.

സാധാരണയായി പതിയെ തുടങ്ങി ക്രമേണ ശക്തി കൂടി പിന്നീട് അല്‍പ്പം കുറഞ്ഞു വീണ്ടും ശക്തമായി തിരിച്ചു വരുന്ന രൂപത്തിലാണ് കല്ല്‌ മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന വേദന അനുഭവപ്പെടാറ്. ചിലപ്പോള്‍ വേദനയുടെ കൂടെ ചർദ്ധിയും കാണാറുണ്ട്‌. മൂത്രത്തില്‍ നേരിയ രൂപത്തില്‍ രക്തത്തിന്റെ അംശവും കണ്ടേക്കാം. കല്ല്‌ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ചു ഇടുപ്പിലെക്കോ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്കോ വേദന വ്യാപിക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രം ഒഴിക്കാന്‍ തോന്നലും ചിലപ്പോള്‍ മൂത്രം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതയും കല്ല്‌ മൂലം ആവാം.