മനോരമ ഓണ്‍ലൈനില്‍ 2019 ഫെബ്രുവരി 28 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കുറിപ്പ് 

പണ്ടു കാലത്ത് വിവാഹമോചനം എന്നത് അപൂർവമായാണ് കേട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുടുംബ കോടതികളിലെത്തുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം അനുദിനം വർധിക്കുകയാണ്. പുറമേനിന്നു നോക്കിയാൽ പങ്കാളികൾ തമ്മിലുളള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രം കാരണമായി പറയുന്ന കേസുകളിൽ അൻപതു ശതമാനത്തിലേറെയും മുഖ്യകാരണം പങ്കാളികളുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളാണ്. വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യദിനങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾത്തന്നെ തുടങ്ങുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് വലിയ പൊട്ടിത്തെറികൾക്കു വഴിതെളിക്കുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വൈദ്യസഹായം തേടിയാൽ വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കും. രണ്ടും മൂന്നും തവണ വരെ വിവാഹമോചനം നേടിയ കേസുകളിലും വില്ലൻ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ.