മൂത്രത്തിലെ അണുബാധ- കൌമാരം മുതല്‍ ആര്‍ത്തവവിരാമം വരെ

101 Views 0 Comment
മനുഷ്യരില്‍ സര്‍വസാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്നതാണ് മൂത്രത്തിലെ അണുബാധ അഥവാ യൂറിനറി ഇൻഫെക‌‌്‌ഷൻ. സ്ത്രീകളിലാണ് ഇതു കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്‌. അൻപതു ശതമാനം സ്ത്രീകളുടെയും ജീവിതചക്രത്തില്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും മൂത്രത്തില്‍ അണുബാധ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. …

മൂത്രത്തിലെ അണുബാധ: എല്ലാ പ്രായത്തിലും ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഒന്നാണോ ?

200 Views 0 Comment
90 ശതമാനം യൂറിനറി ഇൻഫെക്‌ഷനും യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ വരുന്നതാണ്. മൂത്രനാളിയിൽ മാത്രം വരുന്നതാണ് ബാക്കി 10 ശതമാനം. പൊക്കിളിനു ചുറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദനയാണ് മൂത്രനാളിയിലെ അണുബാധയുടെ ലക്ഷണം.. …

മൂത്രത്തിലെ അണുബാധ വൃക്കകളിലേക്ക് പടരുമ്പോള്‍

2525 Views 0 Comment
മൂത്രത്തിലെ അണുബാധയെ നിസ്സാരരോഗമായി കണക്കാക്കരുത്. എന്നാല്‍ ചില നിസ്സാര മുന്‍കരുതലുകള്‍ എടുത്താല്‍ അതിനെ പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കാന്‍ സാധിക്കും. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് മൂത്രത്തിലെ അണുബാധയെ ചെറുക്കാന്‍ ഏറ്റവും …

മൂത്രത്തിലെ അണുബാധ സ്ത്രീകളെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നതിന്‍റെ കാരണമെന്ത് ?

970 Views 0 Comment
പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മൂത്രത്തിലെ അണുബാധ കൂടുതലായി ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണം എന്തെന്ന് ചിന്തിക്കാത്തവര്‍ കുറവാണ്. നാല്പതു ശതമാനം സ്ത്രീകള്‍ക്കും ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും മൂത്രത്തിലെ അണുബാധ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ 12 …