പ്രമേഹം മൂലം ലിംഗത്തിലെ രക്തപ്രവാഹം കുറയുമ്പോള്‍

389 Views 0 Comment
പ്രമേഹ രോഗവും ഉദ്ധാരണക്കുറവും (Diabetes Mellitus & Erectile Dysfunction /ED) പ്രമേഹ രോഗമുള്ള പുരുഷന്മാരിൽ 20 മുതൽ 71 ശതമാനം വരെ വ്യക്തികൾക്കും ഉദ്ധാരണക്കുറവുള്ളതായി വിവിധ …

സ്ത്രീകളിലെ അറിയാതെയുളള മൂത്രംപോക്ക്

472 Views 0 Comment
അറിയാതെയുളള മൂത്രംപോക്കിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥ ഗുരുതരമല്ലെങ്കിലും നിത്യ ജീവിതത്തില്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.അന്‍പതു വയസു പിന്നിട്ട സ്ത്രീകളില്‍ കണ്ടുവരുന്ന ഒരാരോഗ്യപ്രശ്‌നമാണ് അറിയാതെയുള്ള മൂത്രംപോക്ക്. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ …