ഉറ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ചൊറിച്ചിലിനും നീറ്റലിനും കാരണമെന്ത് ?

6167 Views 0 Comment
ഉറ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ചൊറിച്ചിലും നീറ്റലും ഉണ്ടാകുന്ന ചുരുക്കം ചിലർ ഉണ്ട്.  ഉറ ഉപയോഗിച്ചാൽ യോനിയിൽ നീറ്റലും ചൊറിച്ചിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറയുടെ അലർജിയാകാം. ഉറയില്ലാതെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ …

സുരക്ഷിതമാക്കുമ്പോൾ രസം കുറയുമോ ?

2911 Views 0 Comment
ഗർഭനിരോധന ഉറ ഉപയോഗിച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വിമുഖത കാട്ടുന്നവർ പ്രധാനമായും പറയുന്ന ന്യായമാണ് ഉറ ഉപയോഗിച്ചാൽ പൂർണമായ സുഖം ലഭിക്കില്ല എന്നത്. നേരിയ തോതിൽ രതിസുഖം …