സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഏതു പ്രായത്തില്‍ വേണമെങ്കിലും ഉദ്ധാരണക്കുറവ് ഉണ്ടാകാം. ലൈംഗികബന്ധത്തിനു മുന്‍പോ ശേഷമോ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണം. യോനിയില്‍ ലൂബ്രിക്കേഷന്‍ കുറയുന്നതാണ് ഇതില്‍ പ്രധാനം.  43 % …