കിടപ്പറയില്‍ സ്വയം ഉള്‍വലിയുന്ന പുരുഷന്‍റെ മനശാസ്ത്രം

1672 Views 0 Comment
നിരാശരായിരിക്കും അവർ..നിരാശയുടെ മൂലകാരണം അറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പോലും മറ്റാരുമായും അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഉൾവലിഞ്ഞു പോകുന്നവർ. ശീഘ്ര സ്ഖലനം മൂലം നിരാശാബോധവുമായി ജീവിക്കുന്ന നിരവധി പുരുഷന്മാരുണ്ട്. നിശ്ചയമായും …

അറിയാം, മൂത്രാശയക്കല്ലില്‍ പ്രധാനിയായ കാത്സ്യം കല്ലുകളെ

1793 Views 0 Comment
75 തൊട്ട്‌ 85% മൂത്രാശയയകല്ലുകളും വിവിധ തരം കാല്‍സ്യം ലവണങ്ങളാണ്. പ്രധാനമായും കാത്സ്യം ഫോസ്ഫേറ്റും കാത്സ്യം ഓക്സലെറ്റും. ചിലപ്പോള്‍ ഇവയുടെ സങ്കരവും. വിവിധ കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് കാല്‍സ്യം …