അതിസമ്മര്‍ദ്ദം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മൂത്രചോര്‍ച്ച ( stress Urinary incontinence)

4109 Views 0 Comment
 അതിസമ്മര്‍ദ്ദംമൂലമുണ്ടാകുന്ന മൂത്ര ചോര്‍ച്ച( stress Urinary incontinence) ചുമയ്ക്കുകയോ ചിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ മൂത്രം അറിയാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതി സമ്മര്‍ദ്ദംമൂലമുണ്ടാകുന്ന മൂത്ര ചോര്‍ച്ച( stress Urinary …

ഗുഹ്യഭാഗം മാത്രം കറുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?

4004 Views 0 Comment
ശരീരം വെളുത്തിരിക്കുമ്പോള്‍ ഗുഹ്യഭാഗം കറുത്തതും ചുളിഞ്ഞതും ആയിരിക്കാന്‍ കാരണങ്ങള്‍ നിരവധിയാണ്. പ്രമേഹം, അമിതവണ്ണം , ഹോര്‍മോണ്‍ വ്യതിയാനങ്ങള്‍, വൃത്തിയില്ലായ്മ, ത്വക്കിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഡിയോകള്‍-സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ …