ചോദ്യം : വിവാഹത്തിനുമുന്‍പ് ഫോണ്‍ സെക്സില്‍ ഏര്‍പ്പെടുമായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷവും അത് തുടരുന്നു. നേരിട്ടുള്ള ബന്ധത്തേക്കാള്‍ ഫോണ്‍ സെക്സ് ആണ് എനിക്ക് ആസ്വാദ്യകരമായി തോന്നുന്നത്. ഇതൊരു …