രണ്ടു ആണ്‍കുട്ടികളാണ്‌..പത്തു വയസു കഴിഞ്ഞു, ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാല്‍ കുട്ടികളെ കൂടെ ഉറക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് കേട്ടത് സത്യമാണോ ? ഒരിക്കല്‍ തേടിയെത്തിയ ചോദ്യമാണ് ഇത്..ഇന്നത്തെ അണുകുടുംബ …