കിഡ്നി സ്റ്റോണിന് സ്ത്രീ-പുരുഷ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ?

932 Views 0 Comment
കിഡ്നി സ്റ്റോണ്‍ പെണ്ണുങ്ങള്‍ക്കോ? പലപ്പോഴായി കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ ചോദ്യം?. അബദ്ധ ധാരണകളില്‍നിന്നു മുളപൊട്ടുന്നതാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍. കിഡ്നി സ്റ്റോണ്‍ അഥവാ മൂത്രത്തില്‍ കല്ല് വളരെ സാധാരണയായി കാണുന്ന …

ഗർഭനിരോധന ഉറയും ലൈംഗികതയും

2197 Views 0 Comment
മനോരമ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഡോ.കെ. പ്രമോദ് എഴുതിയ ലേഖനത്തില്‍ നിന്ന് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗർഭനിരോധന മാർഗമാണ് ഗർഭനിരോധന ഉറ (കോണ്ടം). ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഗർഭം തടയുവാനും ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ ചെറുക്കുവാനും …