എത്ര സമയമെടുക്കണം? എത്രവരെയാകാം?

5449 Views 0 Comment
ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ പലർക്കും ഉണ്ട്. എത്ര സമയം വരെ ബന്ധപ്പെടണം? ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര തവണ ബന്ധപ്പെടാം എന്നതെല്ലാം പലപ്പോഴും ദമ്പതികളെ അലട്ടുന്ന …

മിന്നുകെട്ടിന് മുൻപ് നിന്റെ കാലുകണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ…

10741 Views 0 Comment
കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സർവകലാശാലയിൽ ഓഫീസ് സീനിയർ സുപ്രണ്ട് ആണ് ജോസഫ്. വയസ് 40. ഇരുപത്തിയാറാം വയസിൽ ആയിരുന്നു വിവാഹം. ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതാവാണ്. ഭാര്യ മേഴ്‌സി. …

എന്താണ് ഇൻറെണൽ സ്‌ക്വീസ് രീതി ?

10607 Views 0 Comment
ശീഘ്രസ്ഖലനം ഉള്ളവർക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന സ്‌ക്വീസ് രീതിയെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ.അതിന്റെ് മറ്റൊരു വകഭേദമാണ് ഇന്റെണൽ സ്‌ക്വീസ് രീതി. രണ്ടിലും ലൈംഗീക ബന്ധത്തിനിടെ ബീജസ്ഖലനം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് …

എന്താണ് സ്‌ക്വീസ് രീതി ?

7670 Views 0 Comment
ശീഘ്രസ്ഖലനം ഉള്ളവർക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സ്‌ക്വീസ് ..ലൈംഗീക ബന്ധത്തിനിടെ ബീജസ്‌ഖലനം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തി എന്ന് ഉറപ്പായാൽ ലൈംഗീക …