ആദ്യകാലം മുതല്‍ നല്ലൊരു പുരുഷന്മാരെയും വേട്ടയാടിയിരുന്ന മുഖ്യ ആകുലതകളില്‍ ഒന്നാണ് ലിംഗവലിപ്പം. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ തന്റെ ലിംഗവലിപ്പം വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കുവാന്‍ വേണ്ടി ചികിത്സ തേടി തട്ടിപ്പുകള്‍ക്ക് ഇരയാകാറുണ്ട്. ലിംഗവലിപ്പം …